1905
S=224 ², 15000 ✖ 7500
http://ocilindrovannoe-brevno.ru/proekt_v.php?id=1905
, http://drevproektstroi.ru/
1 4
1905
S=224 ², 15000 ✖ 7500
http://ocilindrovannoe-brevno.ru/proekt_v.php?id=1905
, http://drevproektstroi.ru/
2 4
1905
S=224 ², 15000 ✖ 7500
http://ocilindrovannoe-brevno.ru/proekt_v.php?id=1905
, http://drevproektstroi.ru/
3 4
1905
S=224 ², 15000 ✖ 7500
http://ocilindrovannoe-brevno.ru/proekt_v.php?id=1905
, http://drevproektstroi.ru/
4 4